Nieuws

Samen staan we sterker

De kring van vrienden van RBV breidt zich gestaag uit. Steeds meer (bewoners)verenigingen vanuit heel Nederland, worden vriend van RBV.  Maar ook milieuorganisaties sluiten zich aan:  Zoals de wereldwijde organisatie Greenpeace die zich al jaren inzet voor een groene, duurzame

Lees meer

Technische briefing; vragen aan de hoogleraren

Het bewoonde gebied in de omgeving van Schiphol moet volgens de wet worden beschermd tegen bovenmatige vliegtuigherrie. Voor 35 plaatsen, verspreid over een bewoond gebied rond Schiphol, geldt een wettelijk maximum voor de jaarlijkse vliegtuigherrie. Op een aantal plaatsen worden

Lees meer

Onze gezondheid en ons woongenot zijn in gevaar

Bewoners rond Schiphol stappen naar de rechter Langdurige blootstelling aan lawaai en vervuiling door vliegverkeer leiden tot ernstige gezondheidsklachten. En ook het woongenot wordt zwaar aangetast. Deze feiten zijn niet nieuw. De overheid is ervan op de hoogte en heeft

Lees meer