Nieuws

Zienswijze ontwerpwijziging LVB Schiphol

Tot 29 maart jl kon iedereen een zienswijze geven over de ontwerpwijzigingen van het lunchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieu effectrapport.

De minister wil het luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen om daarin het nieuwe normen en handhavingsstelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen, inclusief het maximaal aantal vliegbewegingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht.

Ook RBV gaf haar zienswijze,

Lees meer

Initiatiefwet Groen Links: Een verbod op nachtvluchten

Groen Links heeft een initiatiefwet gepubliceerd die een einde moet maken aan het nachtelijk gebruik van luchthavens.  Zie: https://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/initiatiefwet-verbod-nachtvluchten. De nachtelijke vluchten behelzen een tijdsspanne van 23.00 tot 06.00 uur. De RBV gaat in haar eis een stap verder. Een verbod op nachtelijk vliegen

Lees meer