Als vriend

DOE MEE

Als vriend

 

Om het draagvlak voor de juridische procedure tegen de Nederlandse staat te demonstreren, heeft RBV vrienden nodig. Vrienden die het doel van RBV van harte ondersteunen. En door vriend te zijn, worden donateurs aangemoedigd. RBV denkt aan stichtingen en verenigingen, die zich voor hun bewoners inzetten tegen de overlast van vliegverkeer. Maar ook aan bedrijven, gemeentes en andere instanties, die zich kunnen vinden in de doelstellingen. Ondersteun RBV en doe mee als vriend.

JA, IK WORD VRIEND

JA, IK DOE MEE EN WORD VRIEND

Ons recht op ongestoord woongenot
768x768_vliegtuig machineweg-2