Initiatiefwet Groen Links: Een verbod op nachtvluchten

Groen Links heeft een initiatiefwet gepubliceerd die een einde moet maken aan het nachtelijk gebruik van luchthavens. 
 
De nachtelijke vluchten behelzen een tijdsspanne van 23.00 tot 06.00 uur.
 
De RBV gaat in haar eis een stap verder. Een verbod op nachtelijk vliegen van 23.00 tot 07.00 uur (een uur later dus). 
 
En om te voorkomen dat er een piekvorming optreedt daarvoor en daarna ( tussen 22.00 en 23.00 uur en tussen 07.00 en 08.00 uur) stelt RBV een maximale geluidsbelasting voor.