Verdiepende studie geluidshinder en slaapverstoring omgeving Schiphol

Op 21 januari publiceerde de GGD Kennemerland de studie ‘Verdiepende studie geluidshinder en slaapverstoring omgeving Schiphol’

Enkele conclusies van de GGD Kennemerland na een verdiepende studie in 5 GGD-regio’s rondom Schiphol (voorjaar 2019):
–    er is een toename in de beleving van ernstige geluidhinder in 2016 ten opzichte van 2012;
–    ernstige slaapverstoring is in de GGD-regio Kennemerland relatief hoog;
–    de slaapverstoring is fors hoger dan berekeningen laten zien, vooral aan de randen van de nacht. Dit is ook het geval in gemeenten en woongebieden die buiten het gebied liggen waarvoor regelgeving geldt.
–    de in de gezondheidsmonitor 2016 onderzochte ervaren ernstige hinder en slaapverstoring geeft hogere uitkomsten dan berekend op basis van de geluidbelasting. Bij de ervaren slaapverstoring speelt het wonen dichtbij de aan- en uitvliegroutes een grote rol.

De GGD Kennemerland beveelt aan:
–    de geluidhinder substantieel te verminderen, gelet op de verhoogde gezondheidsrisico’s, die samenhangen met geluidshinder en met name slaapverstoring;
–    prioriteit gaat daarbij uit naar concrete maatregelen om de slaapverstoring te minimaliseren.

Tenslotte acht de GGD Kennemerland het van belang dat de monitoring van de ervaren geluidhinder en slaapverstoring als gevolg van vliegverkeer in de wijde omgeving van de luchthaven wordt voortgezet en uitgebreid. Er zal een landelijke rapportage verschijnen op basis van de gezondheidsmonitor van 2020.


https://www.ggdkennemerland.nl/nieuws/2021/01/Inwoners-die-slecht-slapen-door-vliegverkeer-ervaren-stress